Transfore geeft kansen, verantwoordelijkheden en vertrouwen

"In het 3e jaar van mijn opleiding tot Verpleegkundig specialist GGZ kwam ik bij Transfore op de polikliniek. Ik kreeg een goed inwerkschema en kwam terecht in een fijn team. Als je het even niet wist, kon je altijd bij een collega terecht. In de eerste maand dat ik hier werkte, vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Het viel me op dat bij Transfore iedereen elkaar kende, ons kent ons, de directeur stond bij de deur om iedereen een hand te geven en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Heel laagdrempelig en betrokken, bijna kneuterig. Ik weet inmiddels dat de organisatie groter is dan het aantal mensen op die nieuwjaarsbijeenkomst, maar de drempel is echt laag en de betrokkenheid hoog. Die eerste indruk klopte.

Een werkdag als verpleegkundig specialist in het forensisch FACT-team is gevuld met afspraken en patiëntencontacten. Wat ik boeiend vind is de dynamiek. Ik noem het wel eens de normale ggz met een rauw randje van turbulente verledens en soms fors grensoverschrijdend gedrag. De patiënten die behandeld worden bij Transfore passen niet in de hokjes van protocollen, regels en afspraken. Ik vind het uitdagend en inspirerend om dan toch aansluiting te vinden, contact te maken, passende oplossingen te vinden en de juiste dingen te doen. Natuurlijk moet je de richtlijnen en protocollen kennen, maar uiteindelijk passen we de kaders aan de patiënt aan, zodat de patiënt delictvrij blijft en weer toekomstperspectief krijgt. Dat is de kracht van de mensen die bij Transfore werken. Wat ik waardeer is dat Transfore je daarvoor kansen en verantwoordelijkheden geeft en het vertrouwen dat je met kennis en kunde de goede dingen doet. Maar je mag ook fouten maken. Als dat gebeurt, word je er niet op afgerekend, maar los je het samen met je collega’s op en kijk je hoe het anders kan. "