Ervaringen met Dimence

Veelzijdig en uitdagend

"De individuele patiëntencontacten zijn een belangrijk deel van mijn werk, maar dat is niet het enige. Ik geef ook groepstrainingen en ik stem af met betrokken partijen, zoals een werkgever of reclasseringsmedewerker, maar ook met familieleden en betrokken collega’s. Dat alles maakt mijn werk veelzijdig en uitdagend."

Monique Schoenmakers
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
"De problematiek is vaak dusdanig complex dat je genoodzaakt bent buiten de gestructureerde kaders te denken. Dit houdt me scherp en zorgt voor voortdurende uitdaging. Wanneer het dan lukt om iemand op het juiste spoor te krijgen, dan word ik daar erg blij van."
Liz Schröder
GZ-psycholoog en regiebehandelaar
"Transfore is een laagdrempelige organisatie en alle collega’s zijn makkelijk benaderbaar. Samen werken we eraan dat de patiënt weet wat zijn valkuilen zijn en hoe daarmee om te gaan. Het fijnste vind ik het moment waarop een patiënt stappen vooruitzet, hoe klein ook. Daaraan bijdragen is prachtig."
Douwe de Vries
Verpleegkundige
"Wat ik boeiend vind is de dynamiek. Ik noem het de normale ggz met een rauw randje van turbulente verledens en soms fors grensoverschrijdend gedrag. Ik vind het uitdagend en inspirerend om toch aansluiting te vinden, contact te maken, passende oplossingen te vinden en de juiste dingen te doen."
Robert Wolting
Verpleegkundig specialist GGZ
Foto blog ervaringen online behandelen
“Mag je roken tijdens een gesprek?” "Ik heb met nagenoeg al mijn cliënten contact via het Platform Minddistrict waarbij ik met de mensen aan het beeldbellen ben. Dit vergt veel van de cliënten en van mij als behandelaar." "Cliënten nodigen je in feite uit bij hen thuis, en sommigen laten dan met trots hun thuis aan me zien. Anderen worstelen zich een weg...
Lieke Christenhusz
GZ-psycholoog