Psychiater worden? Dat kan... Bij de Dimence Groep!

De opleiding tot psychiater bij de Dimence Groep kenmerkt zich door meer dan gemiddelde aandacht voor de filosofische, ethische en maatschappelijke aspecten van de psychiatrie. Dimence Groep behoort tot de koplopers als het gaat om de invoering van “het nieuwe, competentiegerichte opleiden”. Dimence Groep heeft een uitstekende reputatie als opleidingsinstituut. De instelling heeft opleiden hoog in het vaandel, zoals ook blijkt uit de grootte en kwaliteit van de specialistische opleidingen tot GZ psycholoog, klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist. Het opleidingsklimaat is gunstig.

Wat ga je doen?
Je bent werkzaam op diverse afdelingen van de Dimence Groep. Door de omvang en spreiding van onze stichtingen en vestigingen kunnen we je scholen op alle relevante terreinen van de psychiatrie. Daarnaast kennen we een aantal specialismen: bipolaire stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, infant mental health, psychotherapie, intensieve thuisbegeleiding, verslavingspsychiatrie en forensische psychiatrie.

  • De aios is de psychiater van de toekomst. Een toekomst waarin de problematiek waarmee de patiënt zich presenteert complexer zal zijn en er door het individu, de instanties, en de samenleving gestuurd zal worden op resultaten en toegevoegde waarde. De opleiding bereidt de aios daarop voor. De aios ontwikkelt in de opleiding een levensloopbrede algemene basis van kennis, kunde en attitude in diagnostiek en behandeling van vooral ernstige, complexe en chronisch-psychiatrische ziektebeelden. Vanuit de primaire rol als medisch expert is er aandacht voor de rol van de psychiater als medisch leider, innovator en samenwerkend partner in de netwerkgeneeskunde in een snel veranderende gezondheidszorg en maatschappij. De aios ontwikkelt zich tot een zelfstandige professional die leiderschap toont en sturing kan geven aan zichzelf en een team. Daarbij ligt de focus op het bieden van kwalitatief goede zorg aan patiënten en hun naasten om deze te helpen de regie te (her)pakken, en om bij te dragen aan herstel. Bevlogenheid draagt bij aan het werkplezier van de psychiater en heeft een positief effect op het contact met de patiënt. Gedurende de opleiding krijgt de aios de ruimte die bevlogenheid te ontwikkelen, onder meer door zelf de regie te kunnen nemen, keuzes te maken die passen bij de eigen ontwikkeling en gebruik te maken van mogelijkheden tot individuele beroepsprofilering. De aios is aan het eind van de opleiding een bevlogen professional die duurzame inzetbaarheid faciliteert met een attitude gericht op een leven lang leren en ontwikkelen, vertrouwd is met het maken van keuzes en weet hoe werk en privé in balans kunnen blijven. Uit het landelijke opleidingsplan ‘De Psychiater’ (2020).

In de opleiding bij de Dimence Groep krijgt deze visie écht gestalte. Hoe doen wij dat?

  • We bieden je een opleiding op maat, waarin je gaandeweg leert wat je nog moet leren. Zo word je eigenaar van je eigen leerproces.
  • Je leert je rol als psychiater op een persoonlijke manier in te vullen. We willen jou als persoon leren kennen. We kijken niet alleen naar algemene competenties om psychiater te worden, maar ook naar wat jij zelf meeneemt om dit vak kleur te geven.
  • We hebben veel aandacht voor de filosofische, ethische, en maatschappelijke aspecten van het vak. Dit biedt een heldere visie op de rollen van de psychiater in netwerkzorg en in de samenleving en biedt tal van mogelijkheden voor verdieping.
  • Wij maken werk van professionele vorming, door je naast supervisie, mentoraat, en leertherapie, samen met de andere AIOS een traject aan te bieden om medisch leiderschap te ontwikkelen.
  • Je krijgt veel ruimte je te bekwamen in psychotherapie. Zo leer je de fijne kneepjes van contact maken en onderhouden met patiënten – en met jezelf.
  • We hebben een groot keuzepalet aan stages die het hele GGZ-landschap bestrijkt, van kinder & jeugd tot forensische psychiatrie, van consultatieve stages in de eerste lijn tot topklinische stages in de derde lijn.
  • We bieden je de mogelijkheid om je te verdiepen in wetenschap, filosofie, zorginnovatie, beleidspsychiatrie, en maatschappelijke projecten. We stimuleren stages buiten de instelling tijdens je profileringsfase. Een kijkje in de keuken van een ander is heel leerzaam!
  • We hebben een gunstig opleidingsklimaat dat gedragen wordt in de hele organisatie. Dimence Groep is een platte organisatie waarin je als AIOS gewoon even aan kunt kloppen bij opleiders, managers of geneesheer-directeur. Er is een goede samenwerking met de andere specialistische opleidingen en leert aan en van elkaar.
  • We hebben nadrukkelijk aandacht voor de eindfase van je opleiding, waarin je de stap maakt van volleerd AIOS naar onervaren psychiater. Dit is een spannende fase in je loopbaan die veel van je vraagt en waarin we samen met je kunnen oplopen.

Jouw profiel?
GGZ-ervaring is een pré, maar óók reacties van kandidaten die recent zijn afgestudeerd als arts, dan wel binnenkort de opleiding arts gaan afronden zijn welkom.

Jessica Verhagen en Christiaan Dees over de opleiding tot psychiater binnen de Dimence Groep.

Wij hebben veel te bieden!
Tijdens de opleiding word je begeleid en gecoacht door een supervisor en een mentor. Dit zijn ervaren psychiaters die verbonden zijn aan onze instelling. Ook zijn er goede mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek of het volgen van een stage beleidspsychiatrie. Onderwijs is er gedurende een vaste dag in de week (8 uur), ook later in de opleiding. Dit is meer dan gebruikelijk in andere instellingen. Er is een intensieve samenwerking met instellingen in ons noordelijke opleidingsconsortium, waardoor een gevarieerd onderwijsaanbod geboden kan worden dat goed past in het landelijk cursusaanbod. Zo besteden wij samen veel aandacht aan psychotherapie.  Gezamenlijk hebben we een extra psychotherapie onderwijsaanbod ontwikkeld naast het gebruikelijke vanuit de NVvP aangeboden tutor gestuurde onderwijs.

Psychiaters in opleiding worden beloond conform de CAO GGZ. Een parttime dienstverband van 32 uur is bespreekbaar. Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ik vind het een eer om me als opleider te verbinden aan jonge talentvolle artsen en hen zo wegwijs te maken in dit mooie beroep - Opleider Derek Strijbos.

Meer informatie
Gedurende het hele jaar kun je je belangstelling voor een opleidingsplaats kenbaar maken. Mogelijkheden om met de opleiding te starten zijn op 1 april en 1 oktober van elk jaar. Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Derek Strijbos (Opleider) op telefoonnummer 038-4565848.