Psychiater Transfore

Voor de Stichting Transfore willen wij in contact komen met een geregistreerde Psychiater die affiniteit heeft met de forensische psychiatrie en mee wil werken om de ambities van Transfore te realiseren. Dit betekent het neerzetten van een forensisch netwerk in Oost Nederland en het realiseren van een brugfunctie tussen de GGZ en forensische psychiatrie.

Waar ga je werken?
Stichting Transfore, onderdeel van Dimence Groep (DG), is een instelling voor Forensische GGZ waar patiënten (poli)klinisch worden behandeld. Wij zijn er voor patiënten met (dreigend)delict en/of grensoverschrijdend gedrag. Ons handelen is gericht op het terugbrengen van risico’s voor de maatschappij door preventie, beveiliging en behandeling. Het primaire werk- en verzorgingsgebied van Transfore is de provincie Overijssel, De Achterhoek en zes gemeenten in het IJsselgebied. Een aantal voorzieningen heeft een landelijke functie.

Uitgaande van de behandeling van psychiatrische stoornissen, enerzijds ter vermindering van het recidiverisico en (dreigend) grensoverschrijdend gedrag en anderzijds ter verhoging van de kwaliteit van leven van de patiënt en diens systeem, is Transfore als onderdeel van een forensisch netwerk circuit Oost- Nederland te zien. Transfore biedt intern samenhangende ambulante en klinische activiteiten. Transfore heeft op alle niveaus dwarsverbanden met alle stichtingen van Dimence Groep en werkt samen met andere partners in zowel het forensische veld als het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Hiermee wordt een forensisch circuit gerealiseerd. Transfore heeft hierbij de ambitie om een brugfunctie te vervullen . Transfore levert op deze wijze een bijdrage aan het vergroten van de maatschappelijke veiligheid. Transfore maakt gebruik van het honingraat model.

Op onze polikliniek(en) worden de zorgprogramma’s agressieregulatie en zeden uitgevoerd. Met behulp van evidence methoden en een contextuele benadering wordt gestuurd op vermindering van het delictrisico. De behandelingen worden uitgevoerd in een multidisciplinair team met een duale aansturing. Opschaling van de behandeling kan via een forensisch FACT-team. De klinieken bieden ondersteuning aan de ambulante behandeling naast de eigen functie.

Transfore biedt de patiënt een veilige en stimulerende omgeving waar met behulp evidence based methoden gewerkt wordt aan de vermindering van delictrisico. Wij werken vanuit een contextuele benadering aan een passende deelname van onze patiënten aan de samenleving. Wij werken vanuit het motto “Ambulant tenzij…” een klinische opname wordt gezien als een intermezzo in een ambulant behandeltraject. Zorg wordt zoveel mogelijk geboden in relatie met de leefomgeving van de patiënt.

Wij bieden medewerkers een uitdagende, innoverende en mensgerichte werkomgeving waarin ruimte is voor eigen professionele inbreng. Wij bieden iedere medewerker doelgerichte ontwikkelingsmogelijkheden. Wij zetten medewerkers met hun expertise in waar zij de grootst mogelijk toegevoegde waarde hebben. Door vanuit deze visie samen te werken in de keten garanderen wij continuïteit van zorg en bieden wij resultaatgerichte en doelmatige behandeltrajecten.

Wij hebben veel te bieden!
In eerste instantie een fijne werkplek voor 24-36 uur per week in de Regio Deventer. Ook bestaat de mogelijkheid tot het combineren met ambulante werkzaamheden elders of met klinische werkzaamheden. Wij bieden een uitstekend pakket conform de AMS-regeling van de CAO-GGZ en eigen aanvullende regelingen. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot interne opleidingen en het uitvoeren van onderzoek. De functie is afhankelijk van de jaren werkervaring maximaal ingedeeld in Salarisschaal Medisch Specialisten.

Verder biedt de Dimence Groep beginnende psychiaters een scholingsprogramma waarin deelnemers zich kunnen bekwamen op hun nieuwe rol als medisch specialist en regiebehandelaar. Dimence Groep investeert in haar ‘jonge’ psychiaters en vindt het belangrijk dat deze professionals zich verbinden met elkaar. Met als doel: “Hoe word je beter in je vak, wat kunnen we van elkaar leren?” Lees meer over het fellowship in de folder.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Rian Busstra (Directeur Zorg) of Tinie Hendriks (Directeur Bedrijfsvoering) op telefoonnummer 0570-604455.
Zie ook onze website www.transfore.nl

Enthousiast? We gaan graag met je in gesprek!