Regiebehandelaar (GZ-psycholoog of Verpleegkundig specialist GGZ) FPK in Balkbrug


Wil jij als regiebehandelaar een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van patiënten in de forensische psychiatrie én aan een veilige samenleving?
Sta je sterk in je schoenen en ben je klantgericht? Kom je goed uit de verf in een platte organisatie waar continue ontwikkelen geen lege huls is?
Kom dan werken als regiebehandelaar binnen de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) van Transfore in Balkbrug.

Transfore
Transfore is dé instelling voor forensische GGZ in Oost-Nederland en is onderdeel van de Dimence Groep. Met 200 collega’s werken we aan de psychische- en psychiatrische problematiek van patiënten die grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. Dit door behandeling, begeleiding, ondersteuning en dagbesteding.  Daarbij staat de veiligheid van de samenleving altijd voorop. We werken hiervoor nauw samen met de patiënt, maar ook met familie, specialisten, zorgaanbieders, justitie en de omgeving. Want hoe beter we samen werken, hoe beter we samen leven. Transfore is een open, platte organisatie waarin je veel regelruimte hebt.

De FPK
De FPK is een van de klinische voorzieningen van Transfore waar klinische forensische zorg en behandeling worden aangeboden aan patiënten met een psychiatrische kwetsbaarheid en een (forensische) zorgtitel. Patiënten die in zorg zijn ontvangen hulp gericht op het terugdringen van de kans op terugval in grensoverschrijdend gedrag, onder meer crimineel gedrag, door behandeling van hun psychiatrische problematiek en ondersteuning in het resocialisatieproces.
Het behandelteam binnen de FPK spant zich in patiënten de toegang tot een evenwichtig en menswaardig bestaan te bieden. Dit doet we door vanuit contact, en met voldoende responsiviteit, zorg en behandeling te bieden. Deze zorg is toegesneden op de mogelijkheden van de patiënt in een poging het risico op recidive terug te dringen.
We werken samen met de patiënt en naasten aan resocialisatie en rehabilitatie vanuit de visie van herstelgericht werken. Onze patiënten zitten in de eerste fase van hun behandeltraject, waarbij niet alleen vaak diagnostiek, maar ook risicotaxatie belangrijk is. Met een helder traject ondersteunen en behandelen wij onze patiënten naar een voor hen zo optimaal en haalbare vervolgstap. De meeste van onze patiënten stromen uit naar één van de andere klinische voorzieningen van Transfore met een lager beveiligingsniveau.
We werken daarin nauw samen met collega’s binnen en buiten onze organisatie. Vanuit een multidisciplinair team geven we gezamenlijk met veel enthousiasme en gedrevenheid vorm en inhoud aan de patiëntenzorg. “Trajectdenken” staat voorop bij Transfore en vormt voortdurend de rode draad in de opname van elke patiënt.

Wat ga je doen als regiebehandelaar?
Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor het verloop van de opname van de patiënten die jij in je caseload zult hebben en het bewaken van het hele behandelinhoudelijke proces.
Je houdt je bezig met complexe behandelingen en stelt vanuit een casusconceptualisatie een passend zorgplan op voor de patiënt die je in jouw caseload hebt. Je hebt een stimulerende rol naar de overige medewerkers en bent een centrale en verbindende factor voor het sociotherapeutisch team. Dit alles vraagt om een gestructureerde aanpak van je werk, waarin je deels ondersteuning hebt van een assistent.
Je beleeft plezier aan de dynamiek van de kliniek en de complexiteit die dit soms met zich meebrengt. Je vindt het tevens leuk om actief bij te dragen nieuwe ontwikkelingen waarmee de FPK bezig is tav processen die ook de inhoud van jouw vak raken.
Daarnaast ben je een goede ‘netwerker ’ en leg je gemakkelijk contact met belangrijke ketenpartners zoals andere zorgverleners en toezichthouders van de reclassering waarmee intensief wordt samengewerkt.

Collega Leon: “de doelgroep is heel fascinerend, maar zeker minder eng dan hoe de verhalen daar over gaan. De werkprocessen zijn zo ingericht dat je vaker niet dan wel op een alarmknop hoeft te drukken.”

Wij hebben veel te bieden!
 • We bieden een ontzettend leuke, vaste baan voor 32-36 uur per week.
 • We stimuleren eigen ontwikkeling en ideeën waarin het volgen van scholing, coaching, cursussen, workshops etc. altijd tot de mogelijkheden behoren 
 • Werken in de forensische zorg kan pittig zijn; we geven dan ook veel aandacht aan een goed evenwicht tussen werk en privé
 • We ondersteunen jou op het gebied van vitaliteit, loopbaan en gezondheid in de vorm van cursussen, workshops en coaching. 
 • Je wordt ingeschaald in FWG 65 conform de cao ggz.

Transfore kent korte lijnen en vindt het belangrijk dat medewerkers meedenken over organisatie-ontwikkeling en speerpunten als innovatie en duurzaamheid. Samenwerken is bij ons aan de orde van de dag: met patiënten, naasten en collega’s binnen en buiten de organisatie.

Wie ben jij?
We willen graag samenwerken met een BIG-geregistreerde GZ psycholoog of Verpleegkundig Specialist GGZ die affiniteit heeft met de forensische psychiatrie. Verder: 
 • Heb je actuele kennis over de forensische psychiatrie en de specialistische GGZ, eventueel in samenhang met psychofarmaca, of zou je je hierin willen verdiepen.
 • Heb je goede kennis van de principes en behandelvormen in de verschillende referentiekaders, met het accent op (cognitieve) gedragstherapie. 
 • Heb je affiniteit met het online vormgeven van behandelingen.
 • Beschik je over kennis en vaardigheden op het gebied van psychodiagnostiek en forensische risicotaxatie, of zou je je hierin willen verdiepen.
 • Heb je een heldere visie en hecht je groot belang aan een goede samenwerking.
 • Heb je een verbindende wijze van communiceren zowel binnen het team als daarbuiten en kun je een inspirerend werkklimaat creëren.
 • Ben je empathisch, doortastend en niet onbelangrijk, heb je de nodige humor!

Wil je meer weten over deze vacature?

Neem voor meer informatie contact op met Sanne Geul, Teamleider Zorg (tel. 06-41176309) of Demelsa van Sloten, Teamleider Bedrijfsvoering (tel. 06-23719852).

Enthousiast? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet en hopen we je gauw te ontmoeten!