Regiebehandelaar Transfore Forensisch FACT (uren in overleg)
(verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog of GZ-psycholoog) 

Transfore biedt forensische psychiatrische zorg vanuit het motto: ‘Ambulant tenzij….’ Naast behandeling van psychische en psychiatrische problematiek bieden wij begeleiding, ondersteuning en dagbesteding. In alle gevallen staan het verminderen van recidive- , delict risico en het vergroten van de veiligheid van de maatschappij centraal. We leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de patiënt. We werken hierbij nauw samen met externe partners en met de stichtingen binnen de Dimence Groep.

De forensisch- (F)ACT-teams zijn onderdeel van De Tender (forensische polikliniek). Zij zijn onderdeel van de Stichting Transfore en daarmee van de Dimence Groep. De missie en visie van het forensisch FACT-team zijn afgeleid van de missie en visie van Transfore: “Wij zijn er voor patiënten met (dreigend) delict en/of grensoverschrijdend gedrag. Ons handelen is gericht op het terugbrengen van risico’s voor de maatschappij door preventie, behandeling en beveiliging”.

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijtransfore.nl 

Waar ga je werken? Forensisch (F)ACT
Het forensisch (F)ACT-team richt zich op mensen met een ernstige psychiatrische stoornis, die vanuit die stoornis een (aanzienlijk) delict gevaar opleveren voor de samenleving. Deze patiënten hebben langdurende behandeling, begeleiding en toezicht nodig om met zo min mogelijk delictrisico en symptomen zoveel mogelijk aan de maatschappij deel te nemen. We werken daarin samen met collega’s binnen en buiten onze organisatie. Vanuit een multidisciplinair team geven we gezamenlijk met veel enthousiasme en gedrevenheid vorm en inhoud aan onze zorg. Je werkt zowel in het forensisch (F)ACT-team als in het levensloopteam (proeftuin ketenveldnorm).

Levensloopteam 
Overijssel is sinds medio 2019 één van de vier proeftuinen voor de Ketenveldnorm. Om deze proeftuin succesvol te laten verlopen, is een projectgroep gestart met haar opdracht: het realiseren van een zorgaanbod voor patiënten met (potentieel) gevaarlijk en overlast gevend gedrag, mede veroorzaakt door een psychische stoornis en/of LVB. 

Voor meer informatie over de ketenveldnorm kijk op www.continuiteitvanzorg.nl

De standplaats is Enschede, maar het werkgebied is Twente en de Achterhoek.

Wat ga je doen? 
Als regiebehandelaar draag je in een ambulante, multidisciplinaire setting, bij aan het tot stand komen en de uitvoering van een zorgplan voor forensisch psychiatrische patiënten. Je hebt de volgende kerntaken:

 • Het verzorgen van intakes en indicatiestellingen
 • Het zelfstandig opstellen, uitvoeren en coördineren van zorgplannen
 • In nauw contact met je collegae samenwerken om patiënten met complexe problematieken te behandelen
 • Uitvoering geven aan het regiebehandelaarschap
 • Het verrichten van testdiagnostiek en risicotaxatie
 • Het ontwikkelen, uitbreiden en onderhouden van het behandelaanbod
 • Het vormgeven aan de behandeling van de patiënten van Forensisch Beschermd Wonen (FBW).
 • Het onderhouden van contacten met netwerkleden, reclassering en nevenbehandelaars

Ben jij onze nieuwe collega? 
Wij zijn op zoek naar een gedreven regiebehandelaar. Je hebt bij voorkeur ervaring met onze doelgroep. Ook kandidaten die op korte termijn hun GZ of VS registratie behalen nodigen we van harte uit te solliciteren. Verder:

 • Beschik je over goede kennis van de principes en behandelvormen in de verschillende referentiekaders, met het accent op (cognitieve) gedragstherapie
 • Heb je kennis en vaardigheden op het gebied van psychodiagnostiek
 • Het hebben van kennis en vaardigheden op het gebied van (forensische) risicotaxatie is een pré.
 • Heb je ervaring met het werken met echtparen/gezinnen en bij voorkeur met patiënten met ernstige en complexe problematiek, zoals zeden- en/of agressieproblematiek 
 • Beschik je over een rijbewijs en auto.

Daarnaast zijn de volgende eigenschappen op jou van toepassing; prettige collega, heldere visie, groot belang hechten aan een goede samenwerking, goede communicatie en stressbestendig. 

We hebben veel te bieden!
Wij bieden je een ambitieuze werkplek met ruime ontwikkelmogelijkheden. Uren zijn te bepalen in overleg. Afhankelijk van je beroepsregistratie word je conform CAO ingeschaald in FWG 65 of 70. Transfore hanteert een actief scholingsbeleid gericht op de verdere ontwikkeling van medewerkers.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact op met GZ-psycholoog Fleur Hogenelst via telefoonnummer 06-53358341 en over het proces met teamleider Evelyn ten Voorde, te bereiken via telefoonnummer 06-23163633 of 053 - 57 46 200.

Enthousiast? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton!