Stageplaats Beeldende Therapie Transfore

Ben jij een 3e of 4e jaar student Beeldende Therapie die binnen stichting Transfore, het team Polikliniek de Tender in Deventer wil komen versterken?!

Transfore is een organisatie voor forensische psychiatrische zorg. De organisatie heeft meerdere locaties, te weten: Forensische Psychiatrische Kliniek te Balkbrug, Forensische Psychiatrische Afdeling te Almelo en Deventer en forensische poliklinieken en FACT teams in Deventer, Zwolle, Apeldoorn, Enschede, Almelo en Doetinchem.

Een forensische polikliniek behandelt mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond of dreigen te vertonen.

Binnen Transfore is het doel om het grensoverschrijdende gedrag te voorkomen of preventief te behandelen, waarbij de kans op recidive zo klein mogelijk wordt gemaakt. De veiligheid van de samenleving staat voorop. De patiënten kunnen zowel gedwongen als vrijwillige hulpverlening krijgen. Er wordt multidisciplinair gewerkt, vaak in samenwerking met bijvoorbeeld reclassering of andere (verslavingszorg) instelling.

Wat ga je doen?
De stagiair maakt zo snel mogelijk een stageplan, waarin stage- doelen, de opbouw van de stage en de stage- activiteiten zijn opgenomen. De stage–doelen zijn SMART geformuleerd. De supervisor zorgt ervoor dat de noodzakelijke evaluaties plaatsvinden:

Afhankelijk van de eisen van de opleiding zal ongeveer twee maanden na het begin van de stage, een eerste evaluatie plaatsvinden, waarin onder meer het stageplan wordt besproken. Als een stagiair onvoldoende functioneert en er is onvoldoende perspectief op verandering, wordt de stage binnen drie maanden na aanvang beëindigd. Hierover wordt overleg gevoerd met de opleiding.

Een tweede evaluatie vindt plaats ongeveer halverwege de stage, bij voorkeur aan de hand van het stage- evaluatieformulier aangeleverd door de opleiding.

Aan het einde van de stage vindt een eindevaluatie en een bepaling van het cijfer plaats aan de hand van het eindevaluatieformulier. Dit gaat na onderling overleg met de stagebegeleider van de opleiding.

Bij de evaluaties kan ook de werkbegeleider aanwezig zijn en kunnen op wens van de supervisor of de stagiair ook anderen aanwezig zijn, zoals leidinggevende van de Tender en begeleider van de opleiding.

De stagiair maakt een stageverslag. Hierin bespreekt hij in hoeverre hij zijn stagedoelen heeft behaald en maakt een evaluatie hiervan. De stagiair vult een stage-evaluatieformulier in.

Ben jij onze nieuwe stagiaire?  
Naast de juiste opleiding zijn de volgende eigenschappen voor ons van belang

  • Goede inzet en het nemen van initiatief
  • In staat zijn om goed samen te werken
  • Flexibel
  • Kunnen en durven reflecteren op eigen handelen
  • Creatief, inventief en vernieuwend
  • Niet bang om aan te pakken, maar ook eigen grenzen durven aan te geven
  • Profileren om beeldende therapie op de kaart te houden binnen het multidisciplinair werken
  • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

Wie zijn wij?
Stichting Transfore is een dynamische aanbieder van specialistische ggz in Overijssel. Wij werken volgens de laatste professionele standaarden en zijn daar trots op! Om onze innovatiekracht te vergroten en om nog beter doelgroepgericht te kunnen werken, is stichting Transfore voortdurend in ontwikkeling.

Wij hebben veel te bieden!
We bieden je een jaarstage voor minimaal 24 uur per week voor de periode van september 2021 t/m juni 2022.

De stage vindt plaats binnen de polikliniek De Tender te Deventer.

Je krijgt 1 uur supervisie per week van de supervisor.

Wij bieden je een stagecontract  + stagevergoeding aan volgens de CAO-GGZ.

Meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Natasja Verheij, 0570-604492.

Enthousiast? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton!