Teamleider bedrijfsvoering

Forence / Forensisch Beschermd Wonen (FBW) 32 - 36 uur per week

Transfore is een dynamische, innovatieve en ambitieuze forensische zorgaanbieder. Ze biedt forensische psychiatrische zorg vanuit het motto: ‘Ambulant tenzij….’ Naast behandeling van psychische en psychiatrische problematiek omvat het aanbod ook begeleiding, ondersteuning en dagbesteding. In alle gevallen staan het verminderen van recidive, delictrisico en het vergroten van de veiligheid van de maatschappij centraal. We geloven dat samenwerking binnen en buiten onze organisatie cruciaal is om onze doelstelling te bereiken; de patiënt neemt veilig deel aan de samenleving en we creëren nieuwe netwerken als dat nodig is.

Wat ga je doen
Als teamleider bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk, in nauwe samenwerking met de teamleider zorg, voor de aansturing en productie van de klinische afdeling Forence /FBW en verzorgt de lijn tussen het team en de directie van Transfore. Daarbij is het uitgangspunt om een professioneel en veilig behandel- en werkklimaat te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, waaronder het voeren van jaargesprekken, deskundigheidsbevordering, ziekteverzuimbeleid en werving en selectie. Daarnaast geef je rechtstreeks leiding aan het secretariaat en ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de overeengekomen productieafspraken. Ook lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het beleid Transfore-breed en de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsdenken. Samen met de teamleiders van de andere klinische en ambulante afdelingen van Transfore zorg je voor verbinding ten behoeve van individuele patiënttrajecten. Deze verbindingen kun je ook leggen met partners binnen de Dimence Groep. Je positioneert je in het netwerk naar buiten en signaleert en benut kansen om (zowel nieuwe als bestaande) markten/doelgroepen te benaderen en producten/diensten/behandelmethoden onder de aandacht te brengen.

Wat we van je vragen

  • Je hebt tenminste een hbo-diploma in één van de Zorg of Welzijn beroepen, aangevuld met een relevante managementopleiding.
  • Je beschikt over ruime managementervaring in de Zorg of Welzijn / (forensisch) psychiatrische zorg. 
  • Je kiest voor een organisatie in ontwikkeling (die innovatie en implementatie van nieuwe vormen van technologie en het blijven leren hoog in het vaandel heeft staan) en weet de visie van Transfore in de dagelijkse praktijk te vertalen naar professionals en stakeholders. 
  • Veranderprocessen pak je systematisch aan en je gaat door tot de klussen geklaard zijn.
  • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig en op basis van overtuigingskracht in staat om richting te geven aan het beleid en aan de samenwerking/afstemming tussen de verschillende disciplines en aan de gewenste ontwikkeling daarvan. Je denkt daarbij meer in “ketens” en “netwerken” dan in “eilanden”. 
  • Je beschikt over de competenties ondernemerschap, initiatief, plannen en organiseren. Daarnaast kun je goed samenwerken en ben je resultaatgericht.
  • Omdat Transfore nog een relatief jonge organisatie is en nog in ontwikkeling, betekent dit het bewandelen van ongebaande paden en het kunnen leggen van verbindingen, maar vooral enthousiasme om deze afdeling samen met alle betrokkenen tot een succes te maken.

Wat we je bieden
We bieden een interessante en uitdagende baan voor 36 uur (32 uur behoort ook tot de mogelijkheden) in een professioneel team voor de duur van 1 jaar met de intentie dat dit dienstverband wordt omgezet naar onbepaalde tijd. Transfore biedt een afwisselende baan met veel mogelijkheden voor eigen initiatief. Je krijgt ruime ontwikkelmogelijkheden, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. De organisatie kent korte lijnen en vindt het belangrijk dat medewerkers meedenken over organisatieontwikkeling. De functie is ingedeeld in FWG 60 van de CAO-GGZ.

Werkomgeving 
Het multidisciplinaire behandelteam van Forence/FBW bestaat uit forensisch agogen en verpleegkundigen, psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, trajectbegeleider, VIOS en een teamleider zorg. We beschikken binnen het team over een mix van expertise vanuit de forensische en de specialistische GGZ. Met de ambulante tak van Transfore wordt samen gewerkt om doorlopende behandel- en begeleidingstrajecten te realiseren. Het team bestaat uit +/- 35 medewerkers (30 Fte). De hiërarchische aansturing van het team wordt gedaan door de teamleider. Je werkt in dualiteit met de teamleider zorg (verpleegkundig specialist).

Samen met onze patiënten werken we aan hun problematiek. Dit doen we door behandeling en begeleiding, maar ook door resocialiserende activiteiten en dagbesteding. Daarbij staat de veiligheid van de samenleving altijd voorop, maar is er ook oog voor de kwaliteit van leven. Om dit te bereiken, werken we nauw samen. Natuurlijk met de patiënt en zijn naasten, maar ook met andere zorginstellingen, reclassering en de maatschappij. Want hoe beter we samen werken, hoe beter we samen leven.

Meer informatie
Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem contact op met Tinie Hendriks (directeur bedrijfsvoering Transfore), telefoon 0570-604455. Graag informeren wij je, vrijblijvend, nader over de functie en eventuele aanvullende zaken, zoals de sollicitatieprocedure. Hiervoor kun je mailen naar w.scholtens@dimencegroep.nl (HRM-adviseur).

De sollicitatiegesprekken staan gepland op: donderdagmiddag 27 augustus 2020.

Ook kun je onze website raadplegen: www.transfore.nl

Enthousiast? Reageer dan via de sollicitatiebutton!