Verpleegkundig Specialist

Transfore biedt forensische psychiatrische zorg vanuit het motto: ‘Ambulant tenzij….’ Naast behandeling van psychische en psychiatrische problematiek bieden wij begeleiding, ondersteuning en dagbesteding. In alle gevallen staan het verminderen van recidive- , delict risico en het vergroten van de veiligheid van de maatschappij centraal. We leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van de patiënt. We werken hierbij nauw samen met externe partners en met de stichtingen binnen de Dimence Groep.

De forensisch- (F)ACT-teams zijn onderdeel van De Tender (forensische polikliniek). Zij zijn onderdeel van de Stichting Transfore en daarmee van de Dimence Groep. De missie en visie van het forensisch FACT-team zijn afgeleid van de missie en visie van Transfore: “Wij zijn er voor patiënten met (dreigend) delict en/of grensoverschrijdend gedrag. Ons handelen is gericht op het terugbrengen van risico’s voor de maatschappij door preventie, behandeling en beveiliging”.

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijtransfore.nl

Waar ga je werken ?
Het forensisch (F)ACT-team richt zich op mensen met een ernstige psychiatrische stoornis, die vanuit die stoornis een (aanzienlijk) delict gevaar opleveren voor de samenleving. Deze patiënten hebben langdurende behandeling, begeleiding en toezicht nodig om met zo min mogelijk delict risico en symptomen zoveel mogelijk aan de maatschappij deel te nemen. We werken daarin samen met collega’s binnen en buiten onze organisatie. Vanuit een multidisciplinair team geven we gezamenlijk met veel enthousiasme en gedrevenheid vorm en inhoud aan onze zorg. Je werkt zowel in het forensisch (F)ACT-team als in het levensloopteam.

Levensloopteam 
Overijssel is sinds medio 2019 één van de vier proeftuinen voor de Ketenveldnorm. Om deze proeftuin succesvol te laten verlopen, is een projectgroep gestart met haar opdracht: het realiseren van een zorgaanbod voor patiënten met (potentieel) gevaarlijk en overlast gevend gedrag, mede veroorzaakt door een psychische stoornis en/of LVB. 

De ketenveldnorm 
De ketenveldnorm bestaat uit twee onderdelen: de Levensloopfunctie en de beveiligde intensieve zorg. Beide vormen van zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De levensloopfunctie wordt uitgevoerd  door een levensloopteam dat werkt volgens de forensisch FACT-methodiek. Ook werken diverse aanbieders in de regio gezamenlijk om de beveiligde intensieve zorg te bieden. Hierbij wordt op casusniveau bekeken welke zorg het meest passend is voor de patiënt en diens problematiek. Voor meer informatie zie www.continuiteitvanzorg.nl

De standplaats is Enschede, maar in overleg kan je inzet ook gevraagd worden in het werkgebied Overijssel.

Wat ga je doen? 
Als verpleegkundig Specialist draag je in een ambulante setting bij aan het tot stand komen van en de uitvoering van een behandelplan voor forensisch psychiatrische patiënten en voert geïndiceerde individuele en groepsbehandelingen uit, volgens het zorgplan. Daarbij ben je als Verpleegkundig Specialist verbonden aan het forensisch (F)ACT team  Twente. Je hebt de volgende kerntaken:

 • Verzorgen van intakes en indicatiestellingen
 • Opstellen en uitvoeren van zorgplannen: behandeling van complexe problematiek, zowel op de polikliniek als outreachend.
 • Medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van het behandelaanbod.
 • Binnen de mogelijkheden kan je als regiebehandelaar ingezet worden
 • Deelnemen aan intervisie en multidisciplinair overleg.

Ben jij onze nieuwe collega? 
Wij zijn op zoek naar een Verpleegkundig Specialist met ervaring binnen de (forensische) SGGZ. Wat we belangrijk vinden:

 • Je hebt actuele kennis over de (forensische) psychiatrie en de specialistische ggz in samenhang met psychofarmaca
 • Je bent flexibel, ondernemend en je bent sterk in netwerken
 • Je hebt een verbindende wijze van communiceren en draagt bij aan een inspirerend werkklimaat
 • Je kunt goed communiceren, bent klantgericht, professioneel en resultaatgericht.
 • Houd je de ontwikkelingen in je vakgebied bij en deelt deze met collega’s. Je bent een prettige collega met een natuurlijk overwicht.
 • Je hebt een heldere visie en hecht groot belang aan een goede samenwerking. Je kunt goed communiceren, bent klantgericht, professioneel en resultaatgericht.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs en je hebt een auto tot je beschikking.

Ben je bijna klaar met je VS-opleiding en op zoek naar een uitdagende werkomgeving met relevant werk? Aarzel dan niet en reageer!!

We hebben veel te bieden!
Wij bieden je een ambitieuze werkplek met ruime ontwikkelmogelijkheden. Een dienstverband voor minimaal 24 uur tot maximaal 36 per week. Het betreft een functie voor de duur van een jaar met uitzicht op vast bij gebleken geschiktheid. De functie is ingeschaald volgens de CAO-ggz in FWG 65.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met teamleider Evelyn ten Voorde, te bereiken via telefoonnummer (06) 23 16 36 33  of 053 - 57 46 200.

Enthousiast? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton!