Verpleegkundig specialist

Als verpleegkundig specialist ggz bij Transfore werk je samen met verschillende professionals binnen en buiten de forensische ggz. Als verpleegkundig specialist heb je mede de regie over de behandeling van patiënten met forensische psychiatrische problematiek. Je werkt nauw samen met psychiaters en verpleegkundige teams om een optimaal behandelklimaat te creëren. Je draagt bij aan het opstellen en uitvoeren van een behandelplan voor forensisch psychiatrische patiënten en voert individuele- en groepsbehandelingen uit. Ook kan je als regiebehandelaar ingezet worden.

Belangrijke taken:

 • verzorgen van intakes en indicatiestellingen;
 • opstellen en uitvoeren van behandelplannen;
 • behandelen van complexe problematiek;
 • mede ontwikkelen en onderhouden van het behandelaanbod.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

Heb je ervaring met crisisbeoordelingen en –interventies, ben je vindingrijk en heb je plezier in complexe casuïstiek? Dan ben je als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) bij Transfore op de juiste plek. Als SPV verricht je intakes, (groeps)behandelingen en begeleiding van patiënten met forensisch psychiatrische problematiek. Je hebt oog voor de problemen van de naasten van de patiënt en biedt ook aan hen ondersteuning.  Systemisch werken en samenwerken met ketenpartners beschouw je als vanzelfsprekend. In acute situaties treed je doortastend op en voel je aan wanneer een meer terughoudende houding op zijn plaats is. Goede samenwerking met alle betrokkenen rondom de patiënt is voor jou vanzelfsprekend: van naasten tot hulpverlening, van wijkagent tot reclassering. Je kunt schakelen tussen verschillende rollen: psychologische diagnostiek, behandeling en ondersteuning.  Bij ons werken BIG-geregistreerde sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen met relevante werkervaring in de ggz, bij voorkeur in de verslavingszorg, een FACT-team of een psychiatrische polikliniek.

Belangrijke taken:

 • crisisbeoordelingen en -interventies;
 • opstellen en uitvoeren van behandelplannen met haalbare behandeldoelen;
 • intakes, (groeps)behandelingen en begeleiding;
 • samenwerken;
 • mede ontwikkelen en onderhouden van het behandelaanbod.

Forensisch verpleegkundige

Als forensisch verpleegkundige bij Transfore ben je persoonlijk begeleider van patiënten met forensische psychiatrische problematiek. Je coördineert, behandelt en begeleidt. Dit doe je in een dynamische omgeving, waar geen dag hetzelfde is, in een laagdrempelige organisatie en in een hecht team met betrokken collega’s.  

Belangrijke taken:

 • coördineren van de zorg rondom de patiënt;
 • opstellen en uitvoeren van (delen van) het behandelplan;
 • begeleiden en coachen van patiënten bij de uitvoering van de dagelijkse routine;
 • verrichten van verpleegtechnische handelingen;
 • interveniëren of assisteren in crisissituaties;
 • onderhouden van contacten met naasten van de patiënt.

Heb jij het in je?