Overslaan en naar de inhoud gaan
Menu
Afbeelding
g

Psychologen

Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van patiënten in de forensische psychiatrie én aan een veilige samenleving? Dat kan bij Transfore als psycholoog.

 

Bij Transfore behandelen wij jaarlijks meer dan 1500 mensen die grensoverschrijdend gedrag (dreigen te) vertonen. Wij zijn onderdeel van de Dimence Groep en staan bekend om ons trajectdenken en onze kernwaarden gastvrijheid, veiligheid en resultaatgerichtheid. 

Onze ambitie ligt niet alleen bij het behandelen van patiënten, maar ook bij duurzaamheid, ontwikkeling van mensen en digitale transformatie. Bij ons staan medewerkers centraal en bieden wij hen veel mogelijkheden voor eigen initiatief. 

Video Url

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Psycholoog

Bij Transfore zit je nooit stil als basispsycholoog! Je stimuleert, innoveert en wordt aangemoedigd om je kennis en expertise te delen met collega's, binnen én buiten Transfore. Je begeleidt en behandelt patiënten in de forensische psychiatrie. Samen met de patiënt en je collega's breng je de problematiek in kaart en bepaal je de focus van de behandeling.  

Afbeelding
foto psycholoog

GZ-psycholoog 

Als GZ-psycholoog bij Transfore werk je in een ambulant forensisch FACT-team, een klinische voorziening of de Penitentiaire Inrichting om Behandeling in Detentie uit te voeren. Je bepaalt samen met de patiënt en je collega’s in het team de focus van de behandeling. Als regiebehandelaar werk je samen met verschillende disciplines. Je voert individuele- en groepstherapie uit. Het geven van werkbegeleiding en supervisie maken ook deel uit van je functie. Je onderhoudt contacten met onder andere ketenpartners, verwijzers en collega psychologen. Je stimuleert, innoveert en deelt je kennis en expertise met collega's, binnen én buiten Transfore.  

In het ambulante forensisch FACT team bied je in nauwe samenwerking met je collega’s outreachende behandeling en begeleiding aan kwetsbare forensische patiënten. Je behandelt en ondersteunt in de leefomgeving van de patiënt, gericht op voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Voor een goede behandeling is in ambulante teams een goede samenwerking met alle betrokkenen rondom de patiënt essentieel: van naasten tot hulpverlening, van wijkagent tot reclassering. Je kunt goed schakelen tussen verschillende rollen: psychologische diagnostiek, behandeling en ondersteuning.   

Op onze klinische afdelingen vervul je ook de rol van teamleider zorg. Dit betekent dat je naast het uitvoeren van behandelingen, ook je team aanstuurt op behandelinhoud. 

Belangrijke taken: 

  • je verricht intakes, indicatiestellingen, testdiagnostiek en risicotaxatie; 
  • zelfstandig opstellen, uitvoeren en coördineren van behandelplannen; 
  • uitvoering geven aan het regiebehandelaarschap; 
  • mede ontwikkelen en onderhouden van het behandelaanbod. 

 Klinisch psycholoog 

Als klinisch psycholoog bij Transfore richt je je op complexe behandelingen (individuele-, groeps- en systeempsychotherapie) aan forensisch psychiatrische patiënten. Je geeft supervisie psychodiagnostiek, doet complexe intakes en indicatiestelling en stelt behandelplannen op. Je stimuleert collega's om het behandelaanbod actueel te houden en je begeleidt klinisch psychologen en GZ-psychologen in opleiding. Je draagt actief bij aan of initieert nieuwe ontwikkelingen.  

 Belangrijke taken: 

  • verrichten van complexe intakes, indicatiestellingen, diagnostiek en risicotaxatie; 
  • behandelen van complexe problematiek; 
  • fungeren als regiebehandelaar; 
  • mede ontwikkelen en onderhouden van het behandelaanbod; 
  • intervisie en mulitdisciplinair overleg. 

 Cat: Heb jij het in je?